Recreatiepark De Wielen
De Wielen

Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij van onze als klanten of gebruikers van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat jouw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met alle persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

 • Verantwoordelijke

Dit is het privacybeleid van Recreatiepark De Wielen, de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt. De hoofdprocessor van jouw persoonlijke gegevens is De Wielen Recreatie B.V., Killemerweg 2 te Sint Maarten, Noord-Holland. De Wielen Recreatie B.V. voert diensten uit zoals marketing en klantenondersteuning namens Recreatiepark De Wielen.  

 • Hoe gebruikt Recreatiepark De Wielen persoonsgegevens

In deze paragraaf vind je informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Recreatiepark De Wielen persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Het afhandelen van aanvragen of boekingen

Wanneer je een boeking maakt of aanvraagt, dien je een account aan te maken en persoonlijke gegevens in te voeren. De verplichte gegevens die wij nodig hebben voor een boeking zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, samenstelling van het reisgezelschap, gegevens over de accommodatie, de verblijfsperiode, eventuele bijzondere voorzieningen en betalingsgegevens. Verder zijn er gegevens optioneel toe te voegen, zoals details over de groepssamenstelling en, indien je een huis in Spanje huurt, jouw identificatie type en identificatienummer om te voldoen aan Spaanse wetgeving. Deze informatie zullen wij vervolgens aan de Spaanse overheid doorgeven en gebruiken wij voor geen enkel ander doel. Wij verwerken de informatie die is ingevoerd of op een andere manier is verstrekt.

Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking word je automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken de gegevens om de status van jouw reservering en betaling te communiceren, om de boeking te maken, om je de nodige gegevens over het verblijf toe te zenden en om je service berichten te sturen. Tevens gebruiken wij de boekingsgegevens en gegevens over aanvragen om, op geaggregeerd niveau, analyses te maken en rapportages te draaien ten behoeve van onze strategische en operationele bedrijfsvoering.

Recreatiepark De Wielen verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens om uw aanvraag of boeking te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Recreatiepark De Wielen. De persoonsgegevens die we in verband met de aanvraag of boeking verwerken, bewaren we over het algemeen 7 jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.

2.2 Het sturen van de nieuwsbrief

Wanneer je je via de website hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het opgegeven e-mailadres om deze nieuwsbrief te mailen. Je wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Ook indien je een boeking hebt gemaakt ontvang je onze nieuwsbrief, tenzij je aangeeft dat je dit niet wilt. Zo houden wij je graag op de hoogte van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten.

Het sturen van de nieuwsbrief is ofwel om aan jouw inschrijving te voldoen, dus noodzakelijk om de ontstane overeenkomst tussen jou en Recreatiepark De Wielen uit te voeren, of omdat het in Recreatiepark De Wielen’s gerechtvaardigd belang is om jou te kunnen informeren over de diensten van Recreatiepark De Wielen. Tenzij jouw e-mailadres ook voor een van de andere in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden is verzameld of wordt gebruikt, anonimiseren wij jouw e-mailadres direct nadat je je heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Bewaren wij jouw e-mailadres voor andere doeleinden, dan zorgen we er uiteraard wel voor dat je de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

2.3 Het beantwoorden van uw vragen of klachten en service mails

Vragen in verband met de boeking, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kun je ons mailen of telefonisch aan Customer Service doorgeven. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens om jouw vragen af te handelen, opnieuw contact met je te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van jouw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met je contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld. Indien je nog niet in ons adressenbestand bent opgenomen, kan de Customer Service, wanneer je daarmee instemt, jouw vraag en contactgegevens vastleggen zodat de Customer Service jou beter van dienst kan zijn en om eventuele toekomstige aanvragen of boekingen efficiënter te kunnen afhandelen. Indien je een online boeking niet heeft afgemaakt, kunnen wij contact met opnemen om je aan de niet afgemaakte boeking te herinneren, om te vragen of er iets mis ging of om je op mogelijk andere woningen te wijzen die je in plaats daarvan wellicht interessant vindt.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van Recreatiepark De Wielen om je nog beter van dienst te kunnen zijn.

De gegevens die de Customer Service opslaat, worden 7 jaar bewaard.

2.4 Gegevens over jouw bezoek aan en gebruik van de Recreatiepark De Wielen website

Wanneer je onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van jouw automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s je bezoekt, jouw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend door de internetprovider wanneer je het internet op gaat), de naam van jouw computersysteem en type internetbrowser. Ook houden wij het gebruik van de nieuwsbrief bij, zoals welke pagina’s je bekijkt en welke onderdelen je leest, om de inhoud van de nieuwsbrief verder aan jouw interesses aan te passen.

De informatie over het klik- en zoekgedrag en gedane aanvragen en boekingen stelt ons in staat om segmenten samen te stellen en je in een van deze segmenten in te delen. Segmenten zijn groepen van website bezoekers of klanten op geaggregeerd niveau die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben, zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. Deze gebruikt Recreatiepark De Wielen om de website aan te passen en om bijvoorbeeld de indeling handiger te maken, volgorde van zoekresultaten te wijzigen, zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen te wijzigen en bepaalde pagina’s anders in te richten. Segmenten worden ook gebruikt voor het tonen van advertenties waarvan we denken dat die voor jou relevant zijn op onze website, op de websites van derden en voor campagnes op onze website of in onze app. 

Gegevens die voor ons belangrijk zijn in verband met het functioneren van de website, zoals uw favorieten, inlogstatus, feedback bewaren we maximaal 1 jaar vanaf de laatste keer dat je onze website hebt bezocht of van jouw account gebruik heeft gemaakt. Gegevens over het klik- en zoekgedrag en overige in verband met jouw bezoek aan de website geregistreerde gegevens bewaren we 2 jaar.

2.5 Marketing

Jouw gegevens over boekingen, zoekgedrag, instellingen op onze website of in de app, favorieten en onze communicatie met jou, kunnen door Recreatiepark De Wielen worden gecombineerd. Al deze informatie stelt Recreatiepark De Wielen in staat om verschillende vormen van marketing te bedrijven, zoals via e-mail (nieuwsbrief), (on)geadresseerde post en banners en advertenties op websites, en om de verzonden of getoonde informatie zo relevant en interessant mogelijk voor jou te maken. Wij meten de effectiviteit van al onze campagnes. Je hebt altijd de mogelijkheid om je voor de nieuwsbrief weer uit te schrijven, aan te geven dat je geen commerciële post van ons wilt ontvangen en ook kun je ten alle tijde bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden (in de paragraaf hieronder ‘Contact opnemen met Recreatiepark De Wielen’ lees je hoe je dat kunt doen).

Het gebruik van al deze gegevens is voor Recreatiepark De Wielen noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang om website bezoekers en klanten te kunnen informeren over nieuwe producten en diensten en om zo meer klanten te kunnen werven, klanten te kunnen behouden en de hoeveelheid boekingen te vergroten.

Bij het gebruik van de app worden locatiegegevens bijgehouden indien je daar toegang voor geeft.

Wij verrijken onze database met externe data van smartagent. Op basis van postcode plus huisnummer kunnen wij daardoor een lifestyle segment aan iedere klant toevoegen om deze klant beter te bedienen. Verder gebruiken we Kadasterdata om postcodes en adressen te schonen.

2.6 Deelname aan prijsvragen of andere acties

We gebruiken persoonsgegevens ook wanneer je deelneemt aan prijsvragen of acties die wij organiseren. Hiervoor verwerken we naam en e-mailadres om jouw inzending te kunnen beoordelen en om met je te communiceren wanneer je een prijs hebt gewonnen. Voor sommige prijsvragen gelden aanvullende regels over ons gebruik van persoonsgegevens.

Onze verwerking van de persoonsgegevens voor dit doel is nodig in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

2.7 Onderhoud en optimalisatie website en app

Jouw persoonsgegevens worden verder gebruikt om het gebruik van onze website en app en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, om eventuele storingen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en te beveiligen tegen fraude (bijvoorbeeld wanneer meerdere malen geprobeerd wordt een boeking te doen, of indien er een boeking in strijd met onze algemene voorwaarden wordt gedaan).

2.8 Reviews van gasten

Na verblijf in een via Recreatiepark De Wielen gehuurde vakantiewoning kun je een review plaatsen op onze website. Deze recensie is zichtbaar voor alle website bezoekers. Je wordt gevraagd om bij voorkeur jouw volledige naam, maar in elk geval jouw voornaam, en woonplaats bij de recensie te plaatsen omdat die informatie de betrouwbaarheid van de review enorm vergroot. Wij raden je aan goed op te letten dat je verder geen persoonlijke informatie in de recensie vermeldt. De plaatsing van een review is op basis van jouw toestemming. Recreatiepark De Wielen behoudt ook overigens het recht om reviews naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren. Je kunt ons ook altijd verzoeken jouw review weer te verwijderen, via de contactpagina. Reviews kunnen ook gebruikt worden in andere marketinguitingen van Recreatiepark De Wielen. Wij kunnen de review delen met de andere merken van Recreatiepark De Wielen en met partners die het betreffende huis ook verhuren. Hierdoor is het mogelijk dat jouw review ook op andere websites zichtbaar wordt.

 • Social Media

Je kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van jouw persoonlijke pagina’s. Via Facebook Insights verzamelen wij statistieken om meer inzicht te krijgen in onze doelgroep en prestaties van Facebook posts. De privacy policy vind je hier. Verder organiseren we soms win-acties op Facebook, waarbij we gegevens opvragen van winnaars. Ten slotte gebruiken we Facebook ook voor retargeting (zie paragraaf 6).  Recreatiepark De Wielen raadt je aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van jouw persoonsgegevens door deze partijen.

 • Cookies

Veel van de in deze Privacyverklaring genoemde informatie wordt door middel van cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestandjes die jouw device of browser opslaat wanneer je onze website bezoekt. Recreatiepark De Wielen gebruikt technieken zoals cookies en tracking pixels om jouw bezoek te verbeteren. Bezoek je onze website opnieuw, dan wordt jouw device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om favorieten te onthouden, om accountgegevens te bewaren zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren, maar ook om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om jouw gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, word je altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

 • Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door Recreatiepark De Wielen gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. Je ontvangt dan uiteraard ook geen informatie meer van Recreatiepark De Wielen over nieuwe huizen of andere interessante mailings.

 • Derde partijen

Wij zullen persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:

 • in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om jouw aanvraag of boeking te kunnen uitvoeren zoals IT dienstenleveranciers, productleveranciers (bijv. partners die huizen via ons verhuren)  en servicepartners (bijv. sleutelbeheerders)
 • om jouw aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij jouw persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van persoonsgegevens. Bovendien zijn zij contractueel aan Recreatiepark De Wielen verplicht jouw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken;
 • voor het afwikkelen van de betaling voor de gehuurde vakantiewoning en overige kosten. Recreatiepark De Wielen gebruikt Ideal, Ingenico en Worldline/Atos als payment service provider. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze provider goed te raadplegen aangezien deze zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw gegevens in verband met de betaling;
 • voor het analyseren van de gegevens over jouw gebruik van de Recreatiepark De Wielen website en app en voor het
 • voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties waarvoor wij gebruikmaken Facebook en Google. 

De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken persoonsgegevens alleen ten behoeve van Recreatiepark De Wielen. Deze partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. Een aantal IT service providers is gevestigd buiten de Europese Unie of heeft toegang tot de persoonsgegevens van buiten de Europese Unie. Recreatiepark De Wielen verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens door deze derde partijen regelt. Voor zover het om partijen (met toegang van) buiten de EU gaat en het betreffende land geen adequaat beschermingsniveau biedt, is doorgifte door Recreatiepark De Wielen onder voorwaarde van het sluiten van een overeenkomst met door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen of zorgt Recreatiepark De Wielen anderszins voor passende maatregelen.

Alleen wanneer Recreatiepark De Wielen hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen je erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen.

 • Beveiliging

Recreatiepark De Wielen vindt een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens van groot belang. Recreatiepark De Wielen heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Voor jou is dit onder meer zichtbaar door het slotje dat in jouw browser verschijnt bij het maken van een boeking. Ook medewerkers van Recreatiepark De Wielen of door Recreatiepark De Wielen ingeschakelde derde partijen zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. Verder raden wij je aan bij het aanmaken van de  “Mijn Recreatiepark De Wielen”-account een zo veilig mogelijk wachtwoord te kiezen, dit geheim te houden en regelmatig te vernieuwen. Jouw wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen. Onze website en app voorzien we regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans en nemen adequate maatregelen om onze systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

 • Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht jouw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Recreatiepark De Wielen, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. Je dient overigens zelf de gegevens, zoals die zijn opgeslagen in jouw account, aan te passen, mochten deze in de tussentijd wijzigen. Verder heb je onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Recreatiepark De Wielen, en het recht om Recreatiepark De Wielen te vragen jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een derde partij te verstrekken. Indien je reeds bij Recreatiepark De Wielen hebt geboekt, kun je jouw gegevens inzien en wijzigen in Mijn Recreatiepark De Wielen. Recreatiepark De Wielen kan desgewenst een schriftelijk afschrift van jouw gegevens toezenden.

Indien je onze nieuwsbrief of direct mail niet langer wenst te ontvangen, meld je dan eenvoudig af via de website. Eenmaal gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies, die onder meer voor marketingdoeleinden worden gebruikt, zoals het tonen van gepersonaliseerde advertenties, kun je via de browserinstellingen weer intrekken. Eenmaal geplaatste cookies kun je weer verwijderen. Houd er rekening mee dat een aantal functionaliteiten van de website dan niet meer goed werken. Overigens kun je vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens, met name wanneer deze worden verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Recreatiepark De Wielen (zoals in deze Privacyverklaring aangegeven).

 • Contact opnemen met Recreatiepark De Wielen

Voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kun je contact opnemen met Recreatiepark De Wielen.  Je kunt gevraagd worden een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Jouw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Mocht je klachten hebben over hoe Recreatiepark De Wielen met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je ook altijd contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  DEN HAAG.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdatet door Recreatiepark De Wielen. De aangepaste Privacyverklaring kun je vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat. Voor zover wij over jouw e-mailadres beschikken, zullen wij je bij belangrijke wijzigingen via e-mail hierover informeren.

Laatste wijziging: December 2023